เอฟพีจีเอ Intel® พอร์ตผลิตภัณฑ์อินเธอร์เน็ต

เอฟพีจีเอ Intel® พอร์ตผลิตภัณฑ์อินเธอร์เน็ต

Ethernet ความเร็วสามเท่า

ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) เอฟพีจีเอ Intel® Triple-Speed Ethernet รองรับค่า 10 Mbps, 100 Mbps และ 1 Gbps ในตระกูลเอฟพีจีเอ Intel® ทั้งหมด IP นี้มีอยู่ในโหมด MAC-เท่านั้น (ในการเชื่อมต่อไปยังชิป PHY ภายนอก) หรือโหมด MAC+PHY โดยใช้โปรโตคอล SGMII

ชื่อผลิตภัณฑ์

ตระกูลอุปกรณ์ที่รองรับ

IP เอฟพีจีเอ Intel® Triple-Speed Ethernet

Intel® Agilex™ (E-tile และ F-tile), Arria® II, Arria® V, Intel® Arria® 10, Cyclone® IV, Cyclone® V, Intel® Cyclone® 10 GX, Intel® Cyclone® 10 LP, Intel® MAX® 10, Stratix® IV, Stratix® V, Intel® Stratix® 10 (E-tile), Intel® Stratix® 10 (L-tile และ H-tile)

Ethernet 10G

IP เอฟพีจีเอ Intel® สำหรับอีเธอร์เน็ต 10G ชุด IP ที่ประกอบด้วยประเภท IP ต่างๆ เพื่อรองรับอัตราการโอนถ่ายข้อมูลตั้งแต่ 1G ถึง 10G

ชื่อผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ที่รองรับ

IP เอฟพีจีเอ Intel® 10GBASE-KR PHY Backplane Ethernet

Arria® V GZ, Intel® Arria® 10 GT, Intel® Arria® 10 GX, Intel® Arria® 10 SX, Stratix® IV GT, Stratix® V E, Stratix® V GS, Stratix® V GT, Stratix® V GX, Intel® Stratix® 10 GX, Intel® Stratix® 10 MX, Intel® Stratix® 10 SX, Intel® Stratix® 10 TX

IP เอฟพีจีเอ Intel® 10GBASE-R PHY

Arria® V GT, Arria® V ST, Arria® V GZ, Intel® Arria® 10 GT, Intel® Arria® 10 GX, Intel® Arria® 10 SX, Intel® Cyclone® 10 GX, Stratix® IV GT, Stratix® V GX, Stratix® V GT, Intel® Stratix® 10 GX, Intel® Stratix® 10 MX, Intel® Stratix® 10 SX, Intel® Stratix® 10 TX

IP เอฟพีจีเอ Intel® PHY 1G/10Gb

Arria® V GZ, Arria® V ST, Intel® Arria® 10 GT, Intel® Arria® 10 GX, Intel® Arria® 10 SX, Stratix® V E, Stratix® V GS, Stratix® V GT, Stratix® V GX

IP เอฟพีจีเอ Intel® PHY Multi-Rate Ethernet

อุปกรณ์ Intel® Agilex™, Arria® V GT, Arria® V GX, Arria® V SX, Arria® V ST, Intel® Arria® 10 GT, Intel® Arria® 10 GX, Intel® Arria® 10 SX, Cyclone Series, Intel® Cyclone® 10 GX, Intel® Cyclone® 10 LP, Intel® Stratix® 10

Intel® Agilex™ F-Tile Ethernet Hard IP

อุปกรณ์ Intel® Agilex™

E-Tile Hard IP เอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ และ Intel® Stratix®

Intel® Agilex™ F-ซีรีส์, Intel® Stratix® 10 MX, Intel® Stratix® 10 TX

IP เอฟพีจีเอ Intel® Ethernet 10G MAC ความหน่วงแฝงต่ำ

อุปกรณ์ Intel® Agilex™, Arria® II GX, Arria® II GZ, Arria® V GT, Arria® V GX, Arria® V GZ, Arria® V ST, Arria® V SX, Intel® Arria® 10 GT, Intel® Arria® 10 GX, Intel® Arria® 10 SX, Cyclone® IV GX, Cyclone® V GT, Cyclone® V GX, Cyclone® V ST, Cyclone® V SX, Intel® Cyclone® 10 GX, Intel® Cyclone® 10 LP, Intel® Stratix® 10 devices, Stratix® III E, Stratix® IV GT, Stratix® IV GX, Stratix® V E, Stratix® V GT, Stratix® V GX

IP เอฟพีจีเอ Intel® XAUI PHY

Arria® V GT, Arria® V GX, Arria® V GZ, Arria® V ST, Arria® V SX, Intel® Arria® 10 GT, Intel® Arria® 10 GX, Intel® Arria® 10 SX, Cyclone® IV GX, Cyclone® V GT, Cyclone® V GX, Cyclone® V ST, Cyclone® V SX, Stratix® IV GT, Stratix® IV GX, Stratix® V GT, Stratix® V GX

Ethernet 25G

เมื่อแบนด์วิธเดี่ยว 10G นั้นไม่เพียงพออีกต่อไป วิธีทางที่ง่ายที่สุดสองทางคือการใช้ช่อง 10G หลายช่อง หรือเพิ่มอัตราการโอนถ่ายข้อมูลเป็น 25G

ชื่อผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ที่รองรับ

IP เอฟพีจีเอ Intel® 25G Ethernet

Intel® Arria® 10 GT, Intel® Stratix® 10 GX, Intel® Stratix® 10 MX

Intel® Agilex™ F-Tile Ethernet Hard IP

อุปกรณ์ Intel® Agilex™

E-Tile Hard IP สำหรับเอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ และ Intel® Stratix® 10

Intel® Agilex™ F-ซีรีส์, Intel® Stratix® 10 MX, Intel® Stratix® 10 TX

Ethernet 40G

IP เอฟพีจีเอ Intel® FPGA เพื่อ Ethernet 40G ได้ปรับใช้ฟังก์ชัน MAC และ โดยใช้เลน 4x10G พร้อมการรองรับ KR4 และ CR4 สำหรับการเชื่อมต่อ backplane และรองรับตามมาตรฐาน IEEE 1588v2 เช่นกันสำหรับ time synchronization ที่แม่นยำสูง

ชื่อผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ที่รองรับ

40 Gbps Ethernet MAC และ PHY
Intel® FPGA IP

Arria® V GZ, Intel® Arria® 10 GT, Intel® Arria® 10 GX, Intel® Arria® 10 SX, Stratix® IV GT, Stratix® V E, Stratix® V GS, Stratix® V GT, Stratix® V GX, Intel® Stratix® 10 GX, Intel® Stratix® 10 MX, Intel® Stratix® 10 SX

E-Tile 40G Ethernet ความหน่วงต่ำ
Intel® FPGA IP

อุปกรณ์ Intel® Agilex™, อุปกรณ์ Intel® Stratix 10®

Intel® Agilex™ F-Tile Ethernet Hard IP

อุปกรณ์ Intel® Agilex™

Ethernet 50G

IP เอฟพีจีเอ Intel® สำหรับ 50GE มีการออกแบบที่ยืดหยุ่นเพื่อรองรับโหมด PCS 4x12.5G หรือ 2x25G

ชื่อผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ที่รองรับ

IP เอฟพีจีเอ Intel® 50G Ethernet

Intel® Arria® 10 GT

เอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 H-Tile Hard IP สำหรับ Ethernet Intel® FPGA IP

Intel® Stratix® 10 GX, Intel® Stratix® 10 MX, Intel® Stratix® 10 SX, Intel® Stratix® 10 TX

50G Ethernet IP ความหน่วงต่ำ

อุปกรณ์ Intel® Stratix® 10

E-Tile Hard IP สำหรับเอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ และ Intel® Stratix® 10

อุปกรณ์ Intel® Agilex™, อุปกรณ์ Intel® Stratix® 10

Intel® Agilex™ F-Tile Ethernet Hard IP

อุปกรณ์ Intel® Agilex™

Ethernet 100G

ล่าสุดในโปรโตคอลอีเธอร์เน็ตจะนำโปรโตคอล 100G มาปรับใช้ IP 100G ใช้ประโยชน์จากช่องที่หลากหลายที่ 10G หรือ 25G Intel ให้ Ethernet 100G สำหรับ CAUI และ CAUI-4 พร้อมการรองรับ backplane และ time synchronization ที่เป็นไปตามมาตรฐานรองรับ IEEE 1588v2

ชื่อผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ที่รองรับ

Intel® FPGA IP สำหรับ 100G Ethernet

Arria® V GZ, Intel® Arria® 10 GT, Intel® Arria® 10 GX, Intel® Arria® 10 SX, Stratix® IV GT, Stratix® V GS, Stratix® V GT, Stratix® V GX

Intel® Agilex™ F-Tile Ethernet Hard IP

อุปกรณ์ Intel® Agilex™

E-Tile Hard IP เอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ และ Intel® Stratix®

อุปกรณ์ Intel® Agilex™, Intel® Stratix® 10 MX, Intel® Stratix® 10 TX

เอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 H-Tile Hard IP สำหรับ Ethernet Intel® FPGA IP

Intel® Stratix® 10 GX, Intel® Stratix® 10 MX, Intel® Stratix® 10 SX, Intel® Stratix® 10 TX

IP เอฟพีจีเอ Intel® MAC และ PHY Ethernet 100G ความหน่วงแฝงต่ำ

Arria® V GZ, Intel® Arria® 10 GT, Intel® Arria® 10 GX, Stratix® IV GT, Stratix® V GS, Stratix® V GT, Stratix® V GX, Intel® Stratix® 10 GX, Intel® Stratix® 10 MX, Intel® Stratix® 10 SX

ชื่อผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ที่รองรับ

Intel® Agilex™ F-Tile Ethernet Hard IP

อุปกรณ์ Intel® Agilex™