ทรัพย์สินทางปัญญา เอฟพีจีเอ Intel®

กลุ่มผลิตภัณฑ์ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) เอฟพีจีเอ Intel® ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายพร้อมการรวมคอร์ IP แบบ soft และ hardened IP กับการออกแบบอ้างอิง พาร์ทเนอร์ IP ของเรา (ผ่าน Intel Partner Alliance) มีส่วนช่วยพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์นี้และจัดหาโซลูชันทางเลือก

ทรัพย์สินทางปัญญา เอฟพีจีเอ Intel®