เครื่องหมายการค้า

ข้อมูลเครื่องหมายการค้า:

โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ โปรดอ้างอิงถึงคู่มือเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและแบรนด์

3D XPoint, ACEX, Altera, APEX, AnyWAN, Arria, Avalon, Axxia, BlueMoon, BunnyPeople, Celeron, Centrino, Cilk, CONVERGATE, Cyclone, Docea, eASIC, easicopy, Enpirion, Flexpipe, Hyperflex, Intel, the Intel logo, Intel Agilex, Intel Atom, Intel CoFluent, Intel Core, Intel. Experience What's Inside, โลโก้ Intel. Experience What's Inside, Intel Falcon, Intel Inside, โลโก้ Intel Inside, Intel Nervana, Intel Optane, Intel RealSense, Intel Shooting Star, Intel Sirius, Intel SpeedStep, Intel Unite, Intel vPro, Intel Xeon Phi, Iris, Itanium, MAX, Movidius, Myriad, neon, Nios, OpenVINO, the OpenVINO logo, Pentium, Puma, Quark, Quartus, SICOFI, Simics, SMARTi, SoftSilicon, Sound Mark, StarPro, Stratix, โลโก้ Stratix, Stay With It, โลโก้ Engineering Stay With It, StreamSight, Tarari, The Journey Inside, Thunderbolt, โลโก้ Thunderbolt, Transcede, Ultrabook, VTune, Xeon, X-GOLD, XMM, X-PMU และ XPOSYS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation หรือบริษัทสาขาในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

*ชื่อและตราสินค้าอื่นอาจถูกอ้างกรรมสิทธิ์โดยบุคคลอื่น

Microsoft, Windows และโลโก้ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่น ๆ

Java เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ

เครื่องหมายคำและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย Intel Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต

บริษัท Intel Corporation ใช้เครื่องหมาย Palm OS* Ready โดยได้รับการอนุญาตใช้งานจากบริษัท Palm, Inc.

โลโก้ OpenCL และ OpenCL เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งใช้งานภายใต้การอนุญาตของ Khronos

โลโก้ Radeon และ Radeon RX Vega เป็นเครื่องหมายการค้าของ Advanced Micro Devices, Inc.

 

ลิขสิทธิ์ © Intel Corporation 2019