เครื่องหมายการค้า

ข้อมูลเครื่องหมายการค้า:

โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ โปรดอ้างอิงถึงคู่มือเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและแบรนด์

3D XPoint, Altera, AnyWAN, Arria, Avalon, Axxia, Basis, BlueMoon, BunnyPeople, Celeron, Centrino, Cilk, Cyclone, Flexpipe, Hyperflex, Intel, โลโก้ Intel, Intel Atom, Intel CoFluent, Intel Core, Intel Docea, Intel Euclid, Intel. Experience What's Inside, โลโก้ Intel. Experience What's Inside, Intel Falcon, Intel GO, Intel Inside, โลโก้ Intel Inside, Intel Nervana, Intel Optane, Intel RealSense, Intel Saffron, Intel Shooting Star, Intel SingleDriver, Intel Sirius, Intel SpeedStep, Intel Unite, Intel vPro, Intel Xeon Phi, Iris, Itanium, MAX, MCS, MIDU, Movidius, Myriad, Ostro, Pali, Pentium, Puma, Quar, Quartus, SMARTi, Soletta, Sound Mark, StarPro, Startix, Stay With It, โลโก้ Engineering Stay With It, StreamSight, Tarari, The Journey Inside, Thunderbolt, โลโก้ Thunderbolt, Transcede, Ultrabook, VTune, Xeon, X-GOLD, XMM, X-PMU และ XPOSYS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation หรือบริษัทสาขาในสหรัฐฯ และ/หรือประเทศอื่นๆ

*ชื่อและตราสินค้าอื่นอาจถูกอ้างกรรมสิทธิ์โดยบุคคลอื่น

Microsoft, Windows และโลโก้ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่น ๆ

Java เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าของผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้านี้ และมีการใช้งานโดยบริษัท Intel Corporation ภายใต้การอนุญาตที่ถูกต้อง

บริษัท Intel Corporation ใช้เครื่องหมาย Palm OS* Ready โดยได้รับการอนุญาตใช้งานจากบริษัท Palm, Inc.

โลโก้ OpenCL และ OpenCL เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งใช้งานภายใต้การอนุญาตของ Khronos

Radeon and the Radeon RX Vega logo are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

 

ลิขสิทธิ์ © Intel Corporation 2018