เครื่องหมายการค้า

ข้อมูลเครื่องหมายการค้า:

โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ โปรดอ้างอิงถึงคู่มือเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและแบรนด์

3D XPoint, ACEX, Altera, AnyWAN, APEX, Arria, Axxia, BlueMoon, BunnyPeople, Celeron, Centrino, Cilk, CONVERGATE, Cyclone, Docea, eASIC, easicopy, Enpirion, Flexpipe, Hyperflex, Intel, โลโก้ Intel, Intel Atom, Intel CoFluent, Intel Core, Intel. Experience What's Inside, โลโก้ Intel. Experience What's Inside, Intel Falcon, Intel Inside, โลโก้ Intel Inside, Intel Nervana, Intel Optane, Intel RealSense, Intel Shooting Star, Intel SingleDriver, Intel Sirius, Intel SpeedStep, Intel Unite, Intel vPro, Intel Xeon Phi, Iris, Itanium, MAX, MCS, Movidius, Myriad, Nios, OpenVINO, โลโก้ OpenVINO, Pentium, Puma, Quar, Quartus, SICOFI, Simics, SMARTi, SoftSilicon, Sound Mark, StarPro, Stratix, โลโก้ Stratix, Stay With It, โลโก้ Engineering Stay With It, StreamSight, Tarari, The Journey Inside, Thunderbolt, โลโก้ Thunderbolt, Transcede, Ultrabook, Xeon, X-GOLD, XMM, X-PMU และ XPOSYS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation หรือบริษัทสาขาในสหรัฐฯ และ/หรือประเทศอื่นๆ

*ชื่อและแบรนด์อื่นๆ อาจเป็นทรัพย์สินของผู้อื่น

Microsoft, Windows และโลโก้ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่น ๆ

Java เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ

เวิร์ดมาร์กและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของ และ Intel Corporation ใช้งานโดยอยู่ภายใต้สิทธิ์การใช้งาน

Intel Corporation ใช้เครื่องหมาย Palm OS* Ready ภายใต้สิทธิ์การใช้งานจาก Palm, Inc.

OpenCL และโลโก้ OpenCL เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งใช้งานภายใต้การอนุญาตของ Khronos

Radeon และโลโก้ Radeon RX Vega เป็นเครื่องหมายการค้าของ Advanced Micro Devices, Inc.

 

ลิขสิทธิ์ © Intel Corporation 2019