IP เอฟพีจีเอ Intel® PHY Multi-Rate Ethernet

คอร์ IP เอฟพีจีเอ Intel® PHY Multi-Rate Ethernet สามารถรองรับอัตราการถ่ายโอนข้อมูลหลายอัตรา โดยที่ไม่ต้องทำการฟื้นฟูการออกแบบใหม่ หรือการกำหนดค่าอุปกรณ์ใดๆ IP นี้ ให้สร้างการกำหนดค่า 1 G ถึง 10 G ที่ให้การกำหนดค่าอันทรงพลังที่ครอบคลุมอัตราอีเธอร์เน็ตทั้งหมดตั้งแต่ 10M, 100M, 1G, 2.5G, 5G และ 10G

อ่านคู่มือผู้ใช้ IP เอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 PHY Multi-rate Ethernet 1G/2.5G/5G/10G

อ่านคู่มือผู้ใช้ Intel® Arria® 10 ตัวรับส่งสัญญาณ PHY ›

อ่านคู่มือผู้ใช้ Intel® Cyclone® 10 GX ตัวรับส่งสัญญาณ PHY ›

อ่านคู่มือผู้ใช้คอร์ IP ตัวรับส่งสัญญาณ PHY ซีรีส์ V ›

IP เอฟพีจีเอ Intel® PHY Multi-Rate Ethernet

เมตริกคุณภาพ IP

เบื้องต้น

ปีที่ IP เปิดตัวครั้งแรก

2017

รองรับซอฟต์แวร์ Intel Quartus Prime เวอร์ชันแรก

16.1

รหัสการสั่งซื้อ

IP-10GMRPHY

สถานะ

การผลิต

สินค้าส่งมอบ

สินค้าที่ส่งมอบให้ลูกค้ามีดังต่อไปนี้:

ไฟล์การออกแบบ (ซอร์สโค้ดที่เข้ารหัส หรือ Netlist หลังการสังเคราะห์)

โมเดลการจำลองสำหรับ ModelSim*- เอฟพีจีเอ Intel Edition

ข้อจำกัดด้านเวลา และ/หรือเลย์เอาท์

เอกสารที่มีการควบคุมการแก้ไข

ไฟล์ Readme

Y

สินค้าส่งมอบเพิ่มเติมใดๆ ของลูกค้าที่มาพร้อมกับ IP

การกำหนดพารามิเตอร์ GUI อนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดค่า IP ได้

Y

เปิดใช้งานคอร์ IP สำหรับการสนับสนุนโหมดการประเมินผล IP เอฟพีจีเอ Intel

Y

ภาษาต้นทาง

Verilog

ภาษา Testbench

มีไดรเวอร์ซอฟต์แวร์ให้

N

การสนับสนุนไดรเวอร์ระบบปฏิบัติการ (OS)

การปรับใช้

อินเตอร์เฟซสำหรับผู้ใช้

XGMII (10G), GMII (1G)

ข้อมูลเมตา IP-XACT

N

การตรวจรับรอง

รองรับการจำลอง

Mentor Graphics*, Synopsys*, Cadence*

ตรวจสอบฮาร์ดแวร์แล้ว

Intel Arria 10, Intel Stratix 10

ดำเนินการทดสอบความสอดคล้องตามมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้ว

N

หากมี มีการทดสอบใดบ้าง

หากมี มีอยู่บนอุปกรณ์ Intel FPGA ใดบ้าง

หากมี ระบุวันที่ที่ดำเนินการ

หากไม่มี นี่มีการวางแผนไว้หรือไม่

N

ความสามารถในการใช้งานร่วมกัน

IP Core ได้ผ่านการทดสอบการทำงานร่วมกัน

N

หากมี มีอยู่บนอุปกรณ์ Intel FPGA ใดบ้าง

มีรายงานการทำงานร่วมกัน

N