โปรเซสเซอร์

พีซีมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น และมีความหมายมากขึ้นด้วย

หลังจากช่วงเวลา 50 ปีของการประมวลผลส่วนบุคคล Intel กำลังปูทางสู่ยุคใหม่: การประมวลผลที่มีวัตถุประสงค์ มาตรฐานใหม่นี้เกี่ยวข้องกับการส่งมอบเทคโนโลยีที่จำเป็นเพื่อให้ผู้คนสามารถทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมได้ 

กิจกรรม

Intel ที่ Mobile World Congress 2021

เข้าร่วมงาน Mobile World Congress 2021 ไปด้วยกันกับเราในอีเวนต์เสมือน "Edge of Wonderful" ผู้นำของ Intel จะแสดงถึงนวัตกรรมและการดำเนินการของเราที่ใช้ในการให้บริการกับลูกค้าในโลกของการสื่อสารแบบระดับ 5G ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

นวัตกรรม

การพลิกโฉมด้านการดูแลสุขภาพผ่านการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยที่ดียิ่งขึ้น 

เพื่อให้สามารถลดภาระให้กับพนักงานของตนและระบุจุดเจ็บปวดของคนไข้ได้ดียิ่งขึ้น โรงพยาบาลและผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพจำเป็นต้องมีโซลูชันการบริหารจัดการผู้ป่วยแบบอัตโนมัติ เอกสารข้อมูลฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพสามารถใช้การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย และขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ทางการรักษาที่ดีเยี่ยมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน