ระบบ Intel® Shooting Star™

คุณสมบัติ

  • ฮาร์ดแวร์โดรนที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์

  • ซอฟต์แวร์ Intel ออกแบบเอง

  • ระบบที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม

  • ควบคุมการบินหลายๆ จุดจากจุดเดียว

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

Intel เปิดใช้งานเทคโนโลยีโดรนล้ำสมัยเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์ เราเป็นหนึ่งในองค์กรการค้าแห่งแรกที่ได้รับการรับรองจาก Federal Aviation Administration แห่งสหรัฐฯ ให้บินโดรนหลายลำด้วยนักบินคนเดียวในเวลากลางคืน ซอฟต์แวร์ตัวควบคุมการแสดงของ Intel ทำการตรวจสอบโดรนทั้งหมดก่อนการบินแต่ละครั้งและสามารถเลือกโดรนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละเที่ยวบินตามอายุการใช้งานแบตเตอรี่ การรับสัญญาณ GPS และอื่นๆ คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องควบคุมโดรน Intel® Shooting Star™ นับร้อยนับพันลำ นอกจากนี้ Intel ยังมีซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นเฉพาะเพื่อสร้างกระบวนการเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ ทำให้เราสามารถออกแบบรูปร่างปริมาตรและภาพเคลื่อนไหวได้ให้ลูกค้าของเราในเวลาไม่กี่สัปดาห์