ระบบ Intel® Shooting Star™

คุณสมบัติ

  • ฮาร์ดแวร์โดรนที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์

  • ซอฟต์แวร์ Intel ออกแบบเอง

  • ระบบที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม

  • ควบคุมการบินหลายๆ จุดจากจุดเดียว

author-image

โดย