หน่วยประมวลผลโครงสร้างพื้นฐาน Intel® (Intel® IPU)

อุปกรณ์เครือข่ายที่ตั้งโปรแกรมได้ที่มีการจัดการทรัพยากรระดับระบบอย่างชาญฉลาดด้วยการเร่งความเร็วฟังก์ชันการทำงานของระบบครือข่าย และโครงสร้างพื้นฐานของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในศูนย์ข้อมูลอย่างปลอดภัย

หน่วยประมวลผลโครงสร้างพื้นฐาน Intel® (Intel® IPU)

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ เวิร์กโหลดการเร่งความเร็วเป้าหมาย เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Intel® IPU E2000

intel.web.320.180.png

 • การเชื่อมต่อ 2 x 100 GbE หรือ 1 x 200 GbE
 • สูงสุด 16 คอร์ Arm Neoverse N1
 • PCIe 4.0 x16
 • สูงสุด 48GB DRAM
 • การประมวลผลแพ็คเกจ
 • OVS
 • NVMeOf และที่เก็บข้อมูล
 • RDMA/RoCEV2
 • การกำหนดรูปแบบการรับส่งข้อมูลและ QoS
 • ความปลอดภัย: Inline และ Lookaside Crypto พร้อมการบีบอัด
เอกสารไวท์เปเปอร์: โครงสร้างพื้นฐานของคลาวด์บน IPU ›

แพลตฟอร์ม Intel® IPU F2000X-PL

intel.web.320.180.png

 • การเชื่อมต่อ 2 x 100 GbE
 • เอฟพีจีเอ Intel® Agilex-F
 • โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon D-1736
 • 32GB DRAM
 • การประมวลผลแพ็คเกจ
 • OVS
 • NVMe-oF
 • ความปลอดภัย/การแยก
 • การเข้ารหัส
 • RDMA/RoCEV2

ข้อมูลสรุปโซลูชัน: การเร่งความเร็วศูนย์ข้อมูลด้วยเอฟพีจีเอ Intel ›

เอกสารไวท์เปเปอร์: โครงสร้างพื้นฐานของคลาวด์บน IPU ›

แพลตฟอร์ม Intel® IPU C5000X-PL

intel.web.320.180.png

 • การเชื่อมต่อ 2 x 25 GbE
 • เอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 DX
 • โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon D-1612
 • 20GB DRAM
 • การประมวลผลแพ็คเกจ
 • OVS
 • RDMA/RoCEV2
ข้อมูลสรุปโซลูชัน: การเร่งความเร็วศูนย์ข้อมูลด้วยเอฟพีจีเอ Intel ›

คู่มือตัวเลือกแพลตฟอร์ม

คุณสมบัติ แพลตฟอร์ม Intel® IPU C5000X-PL แพลตฟอร์ม Intel® IPU F2000X-PL
หมวดหมู่แพลตฟอร์ม
ตลาดเป้าหมาย IPU สำหรับผู้ให้บริการระบบคลาวด์ ผู้ให้บริการการสื่อสาร (CoSP) สำหรับ Telco Cloud
ประเภท แพลตฟอร์ม IPU แพลตฟอร์ม IPU
แหล่งข้อมูลเอฟพีจีเอ
เอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 DX Intel® Agilex™
องค์ประกอบลอจิก 1,325K 2,308K
หน่วยความจำบนชิป 114 Mb 246 Mb
บล็อก DSP 5,184 1,640
โปรเซสเซอร์
ประเภท โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1612 โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® D-1736
หน่วยความจำ
DDR4 20 GB 32 GB
SRAM - -
HBM - -
แฟลช 1.25 GB 2 GB
อินเทอร์เฟซและโมดูล
PCI Express* 4.0 x8 4.0 x16
อินเทอร์เฟซ QSFP x2 x2
อินเทอร์เฟซเครือข่าย 2 x25 Gbps 2 x100 Gbps
Intel® MAX® 10 FPGA Baseboard Management Controller (BMC) ไม่ระบุ ใช่
ตัวจัดการอินเทอร์เฟซเอฟพีจีเอ - ใช่
กลไก อุณหภูมิ และพลังงาน
ฟอร์มแฟคเตอร์ ความยาว ½ เต็มความสูง ความยาว 3/4 เต็มความสูง
ความกว้าง สล็อตเดียว สล็อตเดียว
การใช้พลังงานสูงสุด (TDP) 75W 150W
การสนับสนุนเครื่องมือ
Intel® Acceleration Stack สำหรับ Intel® Xeon® CPU ที่มีเอฟพีจีเอ - ใช่
ซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime ใช่ ใช่
ชุดเครื่องมือ Intel oneAPI -
ชุดพัฒนา Data Plane (DPDK) ใช่ ใช่
ชุดเครื่องมือ Intel® Distribution of OpenVINO™ -
Storage Performance Development Kit (SPDK) ใช่ ใช่
Insfrastructure Programmer Development Kit (IPDK) - ใช่
หน้าที่4 - ใช่
การสั่งซื้อ
บุคคลติดต่อ Inventec
Silicom

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

SmartNIC เป็นการ์ดอแดปเตอร์เครือข่ายที่ตั้งโปรแกรมได้ พร้อมตัวเร่งความเร็วที่ตั้งโปรแกรมได้ และการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตที่สามารถเร่งความเร็วแอปพลิเคชันโครงสร้างพื้นฐานที่ทำงานบนโฮสต์ได้

IPU เป็นอุปกรณ์เครือข่ายขั้นสูงที่มีตัวเร่งที่ทนทาน และการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตที่เร่งความเร็ว และจัดการฟังก์ชันโครงสร้างพื้นฐานโดยใช้คอร์เฉพาะที่ตั้งโปรแกรมได้ ซึ่งเชื่อมต่อกันอย่างแน่นหนา IPU นำเสนอโครงสร้างพื้นฐานเต็มรูปแบบ และให้การรักษาความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง โดยทำหน้าที่เป็นจุดควบคุมของโฮสต์สำหรับการเรียกใช้งานแอปพลิเคชันโครงสร้างพื้นฐาน

IPU สามารถถ่ายข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดออกจากโฮสต์ และสามารถควบคุมวิธีที่โฮสต์เชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานนี้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้บริการมีชั้นความปลอดภัยและการควบคุมเพิ่มเติม ซึ่ง IPU ใช้ในฮาร์ดแวร์ SmartNIC มีขีดความสามารถด้านเครือข่าย และการถ่ายโอนข้อมูลที่คล้ายคลึงกับ IPU แต่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของโฮสต์โดยเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วง

IPU สามารถถ่ายข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดออกจากโฮสต์ และสามารถควบคุมวิธีที่โฮสต์เชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานนี้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้บริการมีชั้นความปลอดภัยและการควบคุมเพิ่มเติม ซึ่ง IPU ใช้ในฮาร์ดแวร์ SmartNIC มีขีดความสามารถด้านเครือข่าย และการถ่ายโอนข้อมูลที่คล้ายคลึงกับ IPU แต่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของโฮสต์โดยเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วง

สถาปัตยกรรมอ้างอิง Intel ที่นำเสนอการออกแบบที่มีประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุนเพื่อสร้าง IPU ที่พร้อมรองรับการผลิตสำหรับศูนย์ข้อมูลบนคลาวด์ สำหรับผู้ให้บริการและผู้จัดหาโซลูชัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel, โลโก้ Intel และ Core เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Intel Corporation หรือบริษัทสาขาในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

2

Intel มีผลิตภัณฑ์โซลูชันการเร่งความเร็วที่หลากหลายที่ตอบสนองความต้องการเวิร์คโหลดบนเครือข่าย บนคลาวด์และระดับองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป