ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Visit intel.com/performanceindex (Events: Supercomputing 22) for workloads and configurations. Results may vary.

2

2S Intel Xeon Max CPU vs. 2S AMD EPYC 7773X and 2S 3rd Gen Intel® Xeon® 8380

3

Numenta BERT-Large

AMD Milan: Tested by Numenta as of 11/28/2022. 1-node, 2x AMD EPYC 7R13 on AWS m6a.48xlarge, 768 GB DDR4-3200, Ubuntu 20.04 Kernel 5.15, OpenVINO 2022.3, BERT-Large, Sequence Length 512, Batch Size 1.

Intel® Xeon® 8480+: Tested by Numenta as of 11/28/2022. 1-node, 2x Intel® Xeon® 8480+, 512 GB DDR5-4800, Ubuntu 22.04 Kernel 5.17, OpenVINO 2022.3, Numenta-Optimized BERT-Large, Sequence Length 512, Batch Size 1.

Intel® Xeon® Max 9468: Tested by Numenta as of 11/30/2022. 1-node, 2x Intel® Xeon® Max 9468, 128 GB HBM2e 3200 MT/s, Ubuntu 22.04 Kernel 5.15, OpenVINO 2022.3, Numenta-Optimized BERT-Large, Sequence Length 512, Batch Size 1.

4

On pre-production silicon on Crossroads. View https://arxiv.org/abs/2211.05712 for workloads and configurations. Results may vary.

5ประสิทธิภาพจะแตกต่างกันไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า และปัจจัยอื่นๆ ผลลัพธ์ประสิทธิภาพอ้างอิงตามการทดสอบในวันที่ที่ระบุดังที่แสดงในการกำหนดค่า และอาจไม่ใช่ข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ต่อสาธารณะทั้งหมด ไม่มีผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบใดที่จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.Intel.com/PerformanceIndex
6

Intel ไม่ได้ควบคุมหรือตรวจสอบข้อมูลของบุคคลที่สาม คุณควรศึกษาแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อประเมินความแม่นยำ