ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

คอร์โปรเซสเซอร์ (P+E) สถาปัตยกรรมไฮบริดประสิทธิภาพสูงได้รวมสถาปัตยกรรมคอร์ระดับไมโครใหม่สองรายการ คอร์ประสิทธิภาพ (P-คอร์) และคอร์ประสิทธิผล (E-คอร์) บนแผงวงจรโปรเซสเซอร์เดียว โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 12 (โปรเซสเซอร์ Intel Core i5 เจนเนอเรชั่น 12 และต่ำกว่า) บางรุ่นจะไม่มีสถาปัตยกรรมไฮบริดประสิทธิภาพสูง แต่มีเพียง P-คอร์เท่านั้น

2

ประสิทธิภาพจะแตกต่างกันไปตามการใช้งาน การกำหนดค่า และปัจจัยอื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติมที่ www.Intel.com/PerformanceIndex

3

Intel® Thread Director ถูกสร้างไว้ในฮาร์ดแวร์และมีให้เฉพาะในการกำหนดค่าสถาปัตยกรรมไฮบริดประสิทธิภาพสูงของโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 12 เท่านั้น จำเป็นต้องเปิดใช้งานระบบปฏิบัติการ คุณสมบัติและฟังก์ชันใช้งานที่มีให้จะแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ

4

มีการประเมินหรือจำลองผลลัพธ์แล้ว

5

เทคโนโลยีต่างๆ ของ Intel® อาจต้องการฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือการเปิดใช้บริการที่รองรับ

6

ไม่มีผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบใดที่จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ

7

ค่าใช้จ่ายและผลลัพธ์ของคุณอาจแตกต่างกันไป

8

Intel ไม่ได้ควบคุมหรือตรวจสอบข้อมูลของบุคคลที่สาม คุณควรศึกษาแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อประเมินความแม่นยำ

9

ผลลัพธ์ประสิทธิภาพอ้างอิงตามการทดสอบในวันที่ที่ระบุดังที่แสดงในการกำหนดค่า และอาจไม่แสดงถึงการอัปเดตความปลอดภัยที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ดูการสำรองข้อมูลสำหรับรายละเอียดการกำหนดค่า ไม่มีผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบใดที่จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ