โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®

ประสิทธิภาพที่ได้รับการปรับอย่างดีที่สุด ปรับขนาดได้และการทำงานที่ยอดเยี่ยมกับเวิร์คโหลดศูนย์ข้อมูล edge และเวิร์คสเตชั่น เพิ่มผลผลิตทางธุรกิจด้วยสถาปัตยกรรม Intel® ที่โปร่งใส สอดคล้องที่คุณเชื่อถือและไว้วางใจ

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1การตอบกลับเพิ่มขึ้น 1.58 เท่าพร้อม CloudXPRT Web Microservices: มีอะไรใหม่: Platinum 8380: 1-โหนด, โปรเซสเซอร์ Intel Xeon Platinum 8380 2 ตัวบน Coyote Pass พร้อมหน่วยความจำรวม DDR4 512 GB (16 สล็อต/ 32GB/ 3200), ucode 0x261, HT on, Turbo on, Ubuntu 20.04, 5.4.0-65-generic​, S4610 SSD 960G 1 ตัว, CloudXPRT v1.0, Web Microservices (คำขอต่อนาทีที่ความหน่วงแฝง @ p.95 <= 3s), test by Intel on 3/>2/2021 เบสไลน์: Platinum 8280: 1-โหนด, โปรเซสเซอร์ Intel Xeon Platinum 8280 2 ตัวบน Wolf Pass พร้อมหน่วยความจำรวม DDR4 384 GB (12 สล็อต/ 32GB/ 2933), ucode 0x5003003, HT on, Turbo on, Ubuntu 20.04, 5.4.0-54-generic, 1x S3520 SSD 480G, CloudXPRT v1.0 ทดสอบโดย Intel เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2021 Intel มีส่วนร่วมในการพัฒนาเกณฑ์เปรียบเทียบประสิทธิภาพ โดยเข้าร่วม สนับสนุน และ/หรือช่วยเหลือด้านเทคนิคสำหรับกลุ่มการเปรียบเทียบมาตรฐานต่าง ๆ รวมถึง BenchmarkXPRT Development Community ที่บริหารงานโดย Principled Technologies
2BERT-Large SQuAD : อัตราการรับส่งข้อมูลการอนุมานแบบเรียลไทม์ INT8 สูงขึ้น 1.45 เท่า และอัตราการรับส่งข้อมูลการอนุมานแบบแบทช์ INT8 ที่สูงขึ้น 1.74 เท่าบน Ice Lake เทียบกับ Cascade Lake Platinum 8380 เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า: มีอะไรใหม่:1-โหนด, โปรเซสเซอร์ Intel Xeon Platinum 8380 2 เท่าบน Coyote Pass พร้อมหน่วยความจำรวม DDR4 512 GB (16 สล็อต/ 32GB/ 3200), ucode X261, HT on, Turbo on, Ubuntu 20.04 LTS, 5.4.0-65-generic, Intel_​SSDSC2KG96 1 ตัว, Intel SSDPE2KX010T8, BERT - Large SQuAD, gcc-9.3.0, oneDNN 1.6.4, BS=1,128 INT8, TensorFlow 2.4.1 พร้อมการปรับประสิทธิภาพ Intel สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Xeon แบบปรับขนาดได้เจนเนอเรชั่น 3, อัปสตรีมไปที่ TensorFlow- 2.5 (container- intel/intel-optimized-tensorflow:tf-r2.5-icx-b631821f), Model zoo: https://github.com/IntelAI/models/tree/icx-launch-public/quickstart/, ทดสอบโดย Intel เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2021 เบสไลน์: Platinum 8280: 1-โหนด, โปรเซสเซอร์ Intel Xeon Platinum 8280 2 ตัวบน Wolf Pass พร้อมหน่วยความจำรวม DDR4 384 GB (12 สล็อต/ 32GB/ 2933), ucode 0x5003003, HT on, Turbo on, Ubuntu 20.04 LTS, 5.4.0-48-generic, 1x Samsung_​SSD_​860, Intel SSDPE2KX040T8, BERT - Large SQuAD, gcc-9.3.0, oneDNN 1.6.4, BS=1,128 INT8, TensorFlow 2.4.1 พร้อมการปรับประสิทธิภาพ Intel สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Xeon แบบปรับขนาดได้, อัปสตรีมไปที่ TensorFlow- 2.5 (container- intel/intel-optimized-tensorflow:tf-r2.5-icx-b631821f), Model zoo: https://github.com/IntelAI/models/tree/icx-launch-public/quickstart/ ทดสอบโดย Intel เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2021
3ประสิทธิภาพระบบเสมือนสูงขึ้น 1.72 เท่า เทียบกับเจนเนอเรชั่นก่อนหน้า: มีอะไรใหม่: Platinum 8380: 1-โหนด, โปรเซสเซอร์ Intel Xeon Platinum 8380 2 ตัวบน Coyote Pass พร้อมหน่วยความจำรวม DDR4 2048 GB (32 สล็อต/ 64GB/ 3200), ucode 0x261, HT on, Turbo on, RedHat 8.3, 4.18.0-240.el8.x86_​64, S4610 SSD 960G 1 ตัว, P5510 3.84TB NVME 4 ตัว, Intel E810 2 ตัว, เวิร์คโหลดระบบเสมือน, Qemu-kvm 4.2.0-34 (inbox), WebSphere 8.5.5, DB2 v9.7, Nginx 1.14.1, ทดสอบโดย Intel เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2021 เบสไลน์: Platinum 8280: 1-โหนด, โปรเซสเซอร์ Intel Xeon Platinum 8280 2 ตัวบน Wolf Pass พร้อมหน่วยความจำ DDR4 1536 GB (24 สล็อต/ 64GB/ 2933(2666)), ucode 0x5003005, HT on, Turbo on, RedHat 8.1 (หมายเหตุ: คะแนน RedHat 8.1 และ 8.3 สูงขึ้น f.x86_​64, S4510 SSD 240G 1 ตัว, P4610 3.2TB NVME 4 ตัว, Intel XL710 2 ตัว, เวิร์คโหลดระบบเสมือน, Qemu-kvm 4.2.0-34 (inbox), WebSphere 8.5.5, DB2 v9.7, Nginx หรือเบสไลน์), 4.18.0-147.el81.14.1, ทดสอบโดย Intel เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2020