โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®

ประสิทธิภาพที่ได้รับการปรับอย่างดีที่สุด ปรับขนาดได้และการทำงานที่ยอดเยี่ยมกับเวิร์คโหลดศูนย์ข้อมูล Edge และเวิร์คสเตชั่น เพิ่มผลผลิตทางธุรกิจด้วยสถาปัตยกรรม Intel® ที่โปร่งใส สอดคล้องที่คุณเชื่อถือและไว้วางใจ

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®