ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel Atom

มอบเทคโนโลยีขั้นสูงและความสามารถการประมวลผลที่คุณต้องการมากที่สุดด้วยโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ที่คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ คงทน และยืดหยุ่น สำหรับโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และเครื่องมือจัดเก็บข้อมูล

ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel Atom