แพลตฟอร์ม Intel® FPGA

ชุดผลิตภัณฑ์ของการ์ดเร่งความเร็ว Intel® FPGA ที่ตั้งโปรแกรมได้ (Intel® FPGA PAC) และ SmartNIC จาก Intel ช่วยให้องค์กรสามารถปรับใช้โซลูชันการเร่งความเร็วที่ใช้ FPGA ได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มการเร่งความเร็ว FPGA นี้นำไปใช้งานและออกแบบมาเพื่อใช้ในธุรกิจโทรคมนาคม ผู้ให้บริการคลาวด์ และในสภาพแวดล้อมศูนย์ข้อมูลองค์กรประเภทอื่นๆ และได้รับการรับรองคุณสมบัติอย่างต่อเนื่องและจำหน่ายโดยผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ชั้นนำ

แพลตฟอร์ม Intel® FPGA