คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

SmartNIC เป็นการ์ดอแดปเตอร์เครือข่ายที่ตั้งโปรแกรมได้ พร้อมตัวเร่งความเร็วที่ตั้งโปรแกรมได้ และการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตที่สามารถเร่งความเร็วแอปพลิเคชันโครงสร้างพื้นฐานที่ทำงานบนโฮสต์ได้

IPU เป็นอุปกรณ์เครือข่ายขั้นสูงที่มีตัวเร่งที่ทนทาน และการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตที่เร่งความเร็ว และจัดการฟังก์ชันโครงสร้างพื้นฐานโดยใช้คอร์เฉพาะที่ตั้งโปรแกรมได้ ซึ่งเชื่อมต่อกันอย่างแน่นหนา IPU นำเสนอโครงสร้างพื้นฐานเต็มรูปแบบ และให้การรักษาความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง โดยทำหน้าที่เป็นจุดควบคุมของโฮสต์สำหรับการเรียกใช้งานแอปพลิเคชันโครงสร้างพื้นฐาน

IPU สามารถถ่ายข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดออกจากโฮสต์ และสามารถควบคุมวิธีที่โฮสต์เชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานนี้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้บริการมีชั้นความปลอดภัยและการควบคุมเพิ่มเติม ซึ่ง IPU ใช้ในฮาร์ดแวร์ SmartNIC มีขีดความสามารถด้านเครือข่าย และการถ่ายโอนข้อมูลที่คล้ายคลึงกับ IPU แต่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของโฮสต์โดยเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วง

IPU สามารถถ่ายข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดออกจากโฮสต์ และสามารถควบคุมวิธีที่โฮสต์เชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานนี้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้บริการมีชั้นความปลอดภัยและการควบคุมเพิ่มเติม ซึ่ง IPU ใช้ในฮาร์ดแวร์ SmartNIC มีขีดความสามารถด้านเครือข่าย และการถ่ายโอนข้อมูลที่คล้ายคลึงกับ IPU แต่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของโฮสต์โดยเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วง

สถาปัตยกรรมอ้างอิง Intel ที่นำเสนอการออกแบบที่มีประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุนเพื่อสร้าง IPU ที่พร้อมรองรับการผลิตสำหรับศูนย์ข้อมูลบนคลาวด์ สำหรับผู้ให้บริการและผู้จัดหาโซลูชัน