เบื้องหลังทุกเซิร์ฟเวอร์ที่ยอดเยี่ยม—นวัตกรรม Intel® Ethernet

โซลูชัน 1 ถึง 100GbE ที่คาดการณ์ได้ สร้างสรรค์ และยืดหยุ่น