ย้ายข้อมูลได้เร็วขึ้น

ปรับขนาดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านเครือข่ายของคุณในยุคที่เน้นข้อมูลเป็นหลัก เร่งความเร็วให้แอปพลิเคชันที่มีความสำคัญสูง การประมวลผลแพคเก็ต และเวิร์คโหลดที่มีความไวต่อความหน่วงแฝงด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ Intel® Ethernet