โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 3 จัดให้มีสถาปัตยกรรมแบบสมดุลที่ให้การเร่งความเร็ว AI ในตัว และความสามารถในการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถจัดวางเวิร์กโหลดของคุณในจุดที่ทำงานได้ดีที่สุด คือ จากเอดจ์สู่คลาวด์

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 3 ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมนานนับทศวรรษ สำหรับข้อกำหนดด้านเวิร์กโหลดที่ใช้กันมากที่สุด โดยมีการสนับสนุนจากการเป็นพาร์ทเนอร์ที่ใกล้ชิดกับผู้นำด้านซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการโซลูชันของโลก โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 3 ได้รับการปรับเน้นประสิทธิภาพสำหรับประเภทเวิร์กโหลดและระดับประสิทธิภาพที่หลากหลาย ทั้งหมดล้วนใช้สถาปัตยกรรม Intel แบบเปิดที่สอดคล้องกันซึ่งคุณรู้จักและไว้วางใจ

ศึกษาคุณประโยชน์ของแพลตฟอร์มโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 3 ›

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้