ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เอกสารเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ Intel® Ethernet

Intel® Network Adapter Driver for Windows® 10

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

Intel® Network Adapter Driver for Microsoft Windows 11*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2019*

คู่มือผู้ใช้อะแดปเตอร์สําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2022*

เครื่องมือบริหารจัดการสําหรับ Intel® Network Adapters

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2016*

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, Preboot Images, and EFI Drivers

Intel® Network Adapter Driver for PCIe* Intel® 10 Gigabit Ethernet Network Connections under Linux*

Intel® Network Adapter Virtual Function Driver for Intel® 10 Gigabit Ethernet Network Connections under Linux*

Non-Volatile Memory (NVM) Update Utility for Intel® Ethernet Adapters 550 Series—VMware ESX*

Non-Volatile Memory (NVM) Update Utility for Intel® Ethernet Adapters 550 Series—Windows*

Intel® Network Adapter Virtual Function Driver for PCIe* 10 Gigabit Network Connections under FreeBSD*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2012 R2*

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2012*

ไดรเวอร์ Intel® Network Adapter สําหรับ Windows 8.1 * - FINAL RELEASE

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2008 R2* - Final Release

ปิดใช้งานความสามารถในการออฟโหลด Checksum ของ TCP-IPv6 ด้วยคอนโทรลเลอร์ Intel® 1/10 GbE

Intel® Network Adapter Driver for Windows 8* - Final Release