ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows® 10

18293
2/14/2024

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® เวอร์ชัน 29.0 สําหรับ Windows® 10

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • Windows 10 Family*
 • ขนาด: 5.7 MB
 • SHA1: E85ED1A6EBA062A0E0A64582907160E158B040F4
 • Windows 10 Family*
 • ขนาด: 25.3 MB
 • SHA1: 1367F1810EAB2FED7E2DD4C887F34DBC2CB20094
 • Windows 10 Family*
 • ขนาด: 29.2 MB
 • SHA1: 17CCA8C2D53DD338BD4EF3DAB7EB73783A0EF4C8
 • Windows 10 Family*
 • ขนาด: 32.9 MB
 • SHA1: E378254AF97E3ADC17AA05A92EBE0FB79D7FD391

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

แพคเกจการดาวน์โหลด Microsoft Windows* ถูกแบ่งออกเป็นแพคเกจโปรแกรมควบคุมและแพคเกจ Intel® PROSet แพคเกจไดรเวอร์ต้องถูกติดตั้งก่อนทําการติดตั้งแพคเกจ Intel® PROSet

ตัวอย่างการดาวน์โหลด:

แพคเกจไดรเวอร์: Wired_driver_29.0_x64.zip

แพ็คเกจ Intel® PROSet: Wired_PROSet_29.0_x64.zip

หมาย เหตุ: การติดตั้ง Intel® PROSet เป็นทางเลือก ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet ประกอบด้วย Intel® PROSet สําหรับ Windows* Device Manager, Intel® PROSet Adapter Configuration Utility (Intel® PROSet ACU) และ Intel® PROSet สําหรับซอฟต์แวร์ Windows PowerShell* สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Intel® PROSet โปรดดูที่ส่วน "ไดรเวอร์และการกําหนดค่าซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ของ Microsoft* Windows*" ของ คู่มือผู้ใช้อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet และอุปกรณ์

ดู บันทึกประจํารุ่น และไฟล์ readme.txt สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ การแก้ไขบัก และปัญหาที่ทราบ

อุปกรณ์ที่รองรับ

ซอฟต์แวร์นี้อาจใช้กับ Intel® Ethernet Controller การสนับสนุนการเชื่อมต่อเครือข่ายในตัวให้บริการโดยผู้ผลิตระบบหรือบอร์ด

เกี่ยวกับไดรเวอร์ของ Intel®

ไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์สําหรับส่วนประกอบ Intel® ของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกเปลี่ยนโดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนําให้คุณทํางานกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ก่อนติดตั้งไดรเวอร์ของเรา เพื่อที่คุณจะไม่สูญเสียคุณลักษณะหรือการปรับแต่ง

ดูรายการเว็บไซต์การสนับสนุนของผู้ผลิต

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้