ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G054018
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLL2E

943736
PCN

SLL2F

943743
PCN