ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2019*

19372
5/8/2024

บทนำ

เรคคอร์ดดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® เวอร์ชั่น 29.1 โดยใช้ Windows Server 2019*

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows Server 2019 family*
  • ขนาด: 24.7 MB
  • SHA256: 15918DCB677D646487F04E2D024F190A92D24A8B98FC2FA388B68B5F6ABC81AF
  • Windows Server 2019 family*
  • ขนาด: 29.9 MB
  • SHA256: 26469F7FAB6816723F1A305CF4949CE2E76C7296071A7171663362B9467203D1

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

แพคเกจการดาวน์โหลด Microsoft Windows* ถูกแบ่งออกเป็นแพคเกจโปรแกรมควบคุมและแพคเกจ Intel® PROSet แพคเกจไดรเวอร์ต้องถูกติดตั้งก่อนทําการติดตั้งแพคเกจ Intel® PROSet

ตัวอย่างการดาวน์โหลด:

แพคเกจไดรเวอร์: Wired_driver_29.1_x64.zip

แพ็คเกจ Intel® PROSet: Wired_PROSet_29.1_x64.zip

หมาย เหตุ: การติดตั้ง Intel® PROSet เป็นทางเลือก ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet ประกอบด้วย Intel® PROSet สําหรับ Windows* Device Manager, Intel® PROSet Adapter Configuration Utility (Intel® PROSet ACU) และ Intel® PROSet สําหรับซอฟต์แวร์ Windows PowerShell* สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Intel® PROSet โปรดดูที่ส่วน "ไดรเวอร์และการกําหนดค่าซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ของ Microsoft* Windows*" ของ คู่มือผู้ใช้อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet และอุปกรณ์

ดู บันทึกประจํารุ่น และไฟล์ readme.txt สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ การแก้ไขบัก และปัญหาที่ทราบ

เกี่ยวกับไดรเวอร์ของ Intel®

ไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์สําหรับส่วนประกอบ Intel® ของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกเปลี่ยนโดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนําให้คุณทํางานกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ก่อนติดตั้งไดรเวอร์ของเรา เพื่อที่คุณจะไม่สูญเสียคุณลักษณะหรือการปรับแต่ง

ดูรายการเว็บไซต์การสนับสนุนของผู้ผลิต

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้