ไดรเวอร์ Intel® Network Adapter สําหรับ Windows 8.1 * - FINAL RELEASE

17479
12/29/2022

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์ Intel® Network Adapter รีลีส 27.8 สําหรับ Windows 8.1* - FINAL RELEASE

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • Windows 8.1 Family*
 • ขนาด: 11.4 MB
 • SHA256: F04B6789CE569B86597DB8F2EC8505252A096E51D599324D86C0549FB5DD6EE1
 • Windows 8.1 Family*
 • ขนาด: 32.9 MB
 • SHA256: 3E27D2E61B73C0DD9C6D1363134BE63CC61C44FF8CAD8C8DDC4F78CCE5104E4A
 • Windows 8.1 Family*
 • ขนาด: 29.2 MB
 • SHA256: C2DBA17F635B2D09CA297A06AAE0399BDBDE877B78DEA01E630351629609DA1C
 • Windows 8.1 Family*
 • ขนาด: 37.5 MB
 • SHA256: A0F75BCCDC84DE454C515D9B8FA1DD84E49CE3273F9EB5E7201B1AD6F7AD139F

คำอธิบายโดยละเอียด

นี่คือการเปิดตัวไดรเวอร์อีเทอร์เน็ตขั้นสุดท้ายสําหรับ MICROSFT WINDOWS 8.1*

ภาพรวม

แพคเกจการดาวน์โหลด Microsoft Windows* ถูกแบ่งออกเป็นแพคเกจโปรแกรมควบคุมและแพคเกจ Intel® PROSet ต้องติดตั้งแพคเกจไดรเวอร์ก่อนที่จะติดตั้งแพคเกจ Intel® PROSet

ตัวอย่างการดาวน์โหลด:

แพคเกจไดร์เวอร์: Wired_driver_27.8_x64.zip

แพคเกจ Intel® PROSet: Wired_PROSet_27.8_x64.zip

โน้ต: การติดตั้ง Intel® PROSet เป็นตัวเลือก ซอฟต์แวร์ Intel PROSet ประกอบด้วย Intel PROSet for Windows* Device Manager, Intel® PROSet Adapter Configuration Utility (Intel PROSet ACU) และซอฟต์แวร์ Intel®® PROSet for Windows PowerShell* สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Intel PROSet โปรดดูส่วน "การติดตั้งและกําหนดค่าไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ Windows* ของ Microsoft* ใน คู่มือผู้ใช้ Intel®® Ethernet Adapters and Devices

ดู บันทึกประจํารุ่น และไฟล์ readme.txt สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

การดาวน์โหลดนี้มีไดรเวอร์เครือข่าย Intel® Ethernet และซอฟต์แวร์สําหรับ Windows 8.1*

เกี่ยวกับไดรเวอร์ Intel®

ไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์สําหรับส่วนประกอบ Intel® ของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแทนที่โดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนําให้คุณทํางานร่วมกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนที่จะติดตั้งไดรเวอร์ของเราเพื่อที่คุณจะได้ไม่สูญเสียคุณสมบัติหรือการปรับแต่ง

ดูรายชื่อเว็บไซต์การสนับสนุนของผู้ผลิต

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้