ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2008 R2* - รุ่นสุดท้าย

15591
1/23/2020

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® เวอร์ชั่น 25.0 สําหรับ Windows Server 2008 R2* - การปล่อยครั้งสุดท้าย

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows Server 2008 R2 family*
  • ขนาด: 49.1 MB
  • SHA256: DE96ED1E44C63AB6597E98D314FE01D9B2E9A711AEFAF688D6E5238E602FBE28

คำอธิบายโดยละเอียด

ไฟล์ดาวน์โหลดรุ่นเก่า

แพ็คเกจดาวน์โหลด PROWIN32 และ PROWIN64 รุ่นเก่าจะ Intel® PROSet ไดรเวอร์ ANS, FCoE และ DCB สําหรับ Windows 7* และ Windows Server 2008 R2*

Webpack ทั่วไปจะรองรับ Intel® PROSet สําหรับระบบปฏิบัติการ Windows 8.1*, Windows Server 2012*, Windows Server 2012 R2*, Windows® 10, Windows Server 2016* หรือระบบปฏิบัติการที่รองรับรุ่นใหม่กว่า

หมาย เหตุ: การสนับสนุนฮาร์ดแวร์ใหม่หรือคุณสมบัติใหม่จะไม่ถูกเพิ่มไปยังแพ็คเกจดาวน์โหลดรุ่นเก่า

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์พื้นฐาน Intel® PROSet สําหรับ Windows Device Manager*, Advanced Networking Services (ANS) สําหรับ teaming และ VLANs สําหรับ Intel® Ethernet Adapters สําหรับ Windows Server 2008 R2 คุณยังสามารถใช้ไดรเวอร์เหล่านี้กับ Windows Small Business Server 2011* ได้อีกด้วย

ดู หมายเหตุ Readme สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ การแก้ไขบัก และปัญหาที่ทราบ

เกี่ยวกับไดรเวอร์ของ Intel®

ไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์สําหรับส่วนประกอบ Intel® ของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกเปลี่ยนโดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนําให้คุณทํางานกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ก่อนติดตั้งไดรเวอร์ของเรา เพื่อที่คุณจะไม่สูญเสียคุณลักษณะหรือการปรับแต่ง

ดูรายการเว็บไซต์การสนับสนุนของผู้ผลิต

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้