ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2012 R2*

17480
8/7/2023

บทนำ

ดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งเวอร์ชัน 28.2 ของ Intel® Network Adapters สําหรับ Windows Server 2012 R2* (FINAL RELEASE)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows Server 2012 R2 family*
  • ขนาด: 37.8 MB
  • SHA1: 78994AB1F54586F8ACFA81C8E242A64C0682121F
  • Windows Server 2012 R2 family*
  • ขนาด: 33 MB
  • SHA1: A1DA9E6C5B3DFB34C03548B678A06B6B66B1314C

คำอธิบายโดยละเอียด

มีอะไรใหม่

แพคเกจการดาวน์โหลด Microsoft Windows* ถูกแบ่งออกเป็นแพคเกจโปรแกรมควบคุมและแพคเกจ Intel® PROSet ต้องติดตั้งแพคเกจไดรเวอร์ก่อนติดตั้งแพคเกจ Intel® PROSet

ตัวอย่างการดาวน์โหลด:

แพคเกจไดรเวอร์: Wired_driver_28.2_x64.zip

แพ็คเกจ Intel® PROSet: Wired_PROSet_28.2_x64.zip

หมาย เหตุ: การติดตั้ง Intel® PROSet เป็นทางเลือก ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet ประกอบด้วย Intel® PROSet สําหรับ Windows* Device Manager, Intel® PROSet Adapter Configuration Utility (Intel® PROSet ACU) และ Intel® PROSet สําหรับซอฟต์แวร์ Windows PowerShell* สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Intel® PROSet โปรดดูที่ส่วน "ไดรเวอร์และการกําหนดค่าซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ของ Microsoft* Windows*" ของ คู่มือผู้ใช้อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet และอุปกรณ์

ดู บันทึกประจํารุ่น และไฟล์ readme.txt สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ การแก้ไขบัก และปัญหาที่ทราบ

ภาพรวม

การดาวน์โหลดนี้มีไดรเวอร์เครือข่าย Intel® Ethernet และซอฟต์แวร์ Windows Server 2012 R2*

เกี่ยวกับไดรเวอร์ของ Intel®

ไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์สําหรับส่วนประกอบ Intel® ของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกเปลี่ยนโดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนําให้คุณทํางานร่วมกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนติดตั้งไดรเวอร์ของเราเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียฟีเจอร์หรือการปรับแต่ง

ดูรายการเว็บไซต์การสนับสนุนของผู้ผลิต

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้