คู่มือผู้ใช้อะแดปเตอร์สําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet

19373
8/7/2023

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้ประกอบด้วยคู่มือผู้ใช้ Intel® Ethernet Adapter เวอร์ชั่น 28.2

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ไม่ขึ้นกับ OS ใด, FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
  • ขนาด: 1.7 MB
  • SHA1: 522D0A38F283276A72C50757A4A3F8945133D989

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

การดาวน์โหลดนี้มีคู่มือผู้ใช้ Intel® Ethernet Adapter

มีอะไรใหม่

ตรวจทานบันทึกประจํารุ่นและไฟล์ readme.txt

ดู บันทึกประจํารุ่น สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้