ไดรเวอร์ Intel® Network Adapters สําหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย PCIe* 10 Gigabit ภายใต้ FreeBSD*

14303
12/22/2023

บทนำ

รีลีสนี้มาพร้อมกับไดรเวอร์พื้นฐาน 10 gigabit FreeBSD* สําหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย Intel®

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • FreeBSD*
  • ขนาด: 273 KB
  • SHA256: 726CDFC961ECDC314761FEAB49A8E51769C28515CF59E4C21047BEBCE5002461

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

รีลีสนี้รวมไดรเวอร์พื้นฐาน ix FreeBSD สําหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet

ไดรเวอร์ ix รองรับอุปกรณ์ที่ใช้คอนโทรลเลอร์ต่อไปนี้:

- การเชื่อมต่อเครือข่าย 10 กิกะบิตที่ใช้ 82599 และ 82598EB ทั้งหมด

หมายเหตุ: คุณสามารถดาวน์โหลดไดรเวอร์อีเธอร์เน็ตได้ที่: https://downloadcenter.intel.com

ix-x.x.x.tar.gz

ixv-x.x.x.tar.gz

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้