ไดรเวอร์ Intel® Network Adapters สําหรับ PCIe * 10 Gigabit Network Connections ภายใต้ FreeBSD *

14303
8/7/2023

บทนำ

รุ่นนี้มีไดรเวอร์พื้นฐาน FreeBSD* ขนาด 10 กิกะบิตสําหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายของ Intel®

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • FreeBSD*
  • ขนาด: 277 KB
  • SHA1: 7E183200E980845C1D5759EE6A6D54CB728A6C72

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

รุ่นนี้มี ix FreeBSD Base Driver สําหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet

โปรแกรมควบคุม ix สนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ตัวควบคุมต่อไปนี้:

- การเชื่อมต่อเครือข่าย 10 กิกะบิตที่ใช้ 82599 และ 82598EB ทั้งหมด

หมายเหตุ: คุณสามารถดาวน์โหลดไดรเวอร์อีเทอร์เน็ตได้ที่: https://downloadcenter.intel.com.

ix-x.x.x.tar.gz

ixv - x.x.x.tar.gz

*

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้