ยูทิลิตี้การบูตการเชื่อมต่อ Intel® Ethernet, ภาพ Preboot และไดรเวอร์ EFI

15755
5/8/2024

บทนำ

ดาวน์โหลดเวอร์ชัน 29.1 นี้จะติดตั้งไดรเวอร์ UEFI, Intel® Boot Agent และรูปภาพ Intel® iSCSI Remote Boot เพื่อเขียนโปรแกรม PCI option ROM แฟลชอิมเมจและอัปเดตตัวเลือกการกําหนดค่าแฟลช

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent, Microsoft Windows*
  • ขนาด: 8 MB
  • SHA256: 865B718523BF77537190B02F9C531BAC83897DD09C330B5C0A5A3BC4B7379715
  • OS Independent, Linux*
  • ขนาด: 4.7 MB
  • SHA256: 8FF964D8F2A3012C88E790643B3158B467CF3FC148E95EBAE7C8BB4310C2ADA6

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

แพคเกจนี้มีซอฟต์แวร์และไดรเวอร์สําหรับสภาพแวดล้อมก่อนการบู๊ต รวมถึงไดรเวอร์ UEFI, Intel® Boot Agent และภาพ Intel® Ethernet iSCSI Remote Boot

ภาพรวม

Intel® Ethernet Flash Firmware Utility (BootUtil) ถูกใช้ในการอัปเดตการกําหนดค่าและโปรแกรม PCI option ROM บนหน่วยความจําแฟลชของอะแดปเตอร์เครือข่ายที่ใช้ Intel PCI และ PCI-Express* ที่รองรับ BootUtil แทนที่ยูทิลิตี้ที่มีอยู่และให้ฟังก์ชันการทํางานของ IBAUTIL, ISCSIUTL, LANUTIL และ FLAUTIL รุ่นเก่า BootUtil รองรับอะแดปเตอร์ทั้งหมดที่รองรับโดยยูทิลิตี้ก่อนหน้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ bootutil.txt

มีอะไรใหม่

ดู บันทึกประจํารุ่น และ Readme สําหรับสิ่งใหม่, การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ, คู่มือผู้ใช้, ปัญหาที่ทราบ และอีกมากมาย

ฉันควรดาวน์โหลดไฟล์ใด

  • PREBOOT.ZIP: เอกสาร ยูทิลิตี้ และภาพบูตสําหรับ Windows*, EFI และ DOS
  • Preboot.tar.gz : เอกสาร ยูทิลิตี้ และภาพบูตสําหรับ Linux*

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้