เครื่องมือบริหารจัดการสําหรับ Intel® Network Adapters

2593
2/14/2024

บทนำ

เรกคอร์ดการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งเครื่องมือการดูแลระบบเวอร์ชัน 29.0 สําหรับ Intel® Network Adapters

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent, Microsoft Windows*
  • ขนาด: 2.9 MB
  • SHA1: F259CFCCA2325CA4E913848945ABA77F82437AFF
  • OS Independent, Linux*
  • ขนาด: 1.6 MB
  • SHA1: 522082E8DA450F4CAEF74512534E1483306EB0D5

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

เรกคอร์ดการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งเครื่องมือการดูแลระบบเวอร์ชัน 29.0 สําหรับ Intel® Network Adapters

มีอะไรใหม่

ดู บันทึกประจํารุ่น ในไฟล์ readme.txt สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ การแก้ไขบัก และปัญหาที่ทราบ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้