เครื่องมือการดูแลระบบสําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel®

2593
8/7/2023

บทนำ

เรกคอร์ดการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งเวอร์ชัน 28.2 ของเครื่องมือการดูแลระบบสําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel®

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ไม่ขึ้นกับ OS ใด, Microsoft Windows*
  • ขนาด: 6.4 MB
  • SHA1: 9C4F547232620AA5F0B643C39A33C84888300013
  • ไม่ขึ้นกับ OS ใด, Linux*
  • ขนาด: 5 MB
  • SHA1: CE2F0D4D5A49FB7DACA05F0A042736EA893275CA

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

เรกคอร์ดการดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งเวอร์ชัน 28.2 ของเครื่องมือการดูแลระบบสําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel®

มีอะไรใหม่

ดู บันทึกประจํารุ่น ในไฟล์ readme.txt เพื่อดูคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้