ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เครื่องมือตัวรวมเฟิร์มแวร์ Intel® Aptio* V UEFI

อัปเดต BIOS [TNTGLV57]

ไดรเวอร์กราฟิก Intel® DCH สําหรับชุด Intel® NUCเจนเนอเรชั่น 11

Intel® Chipset Device Softwareสําหรับ INtel® NUC เจนเนอเรชั่น 11

ไดรเวอร์Intel® Serial IOสําหรับ Intel® NUC เจนเนอเรชั่น 11

ไดรเวอร์เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสําหรับ Intel® Rapidสําหรับ NUC11TNHv7, NUC11TNHv5, NUC11TNKv7, NUC11TNKv5, NUC11TNBv7, NUC11TNBv5

ไดรเวอร์โปรแกรมสําหรับการทํางานที่เชื่อถือได้จาก Intel® (Intel® TXE) สําหรับ NUC11TNHv7, NUC11TNHv5, NUC11TNKv7, NUC11TNKv5, NUC11TNBv7, NUC11TNBv5

ไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet (LAN) สําหรับ NUC11TN

ไดรเวอร์ DCH Thunderbolt™ 3 สําหรับ NUC11TN

ไดรเวอร์ตัวเร่งความเร็วการให้คะแนนIntel® GNAสําหรับ NUC11TN