ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

999DNA
PCN | MDDS
999DNC
PCN | MDDS
999DND
PCN | MDDS
999DNF
PCN | MDDS
999DNG
PCN | MDDS
999DNH
PCN | MDDS