ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

999DNA
PCN
999DNC
PCN
999DND
PCN
999DNF
PCN
999DNG
PCN
999DNH
PCN