ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Boxed Intel® NUC Kit, NUC7PJYH, w/ no cord, Single Pack

รหัสการสั่งซื้อ
BOXNUC7PJYH
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$195.50

Boxed Intel® NUC Kit, NUC7PJYH, w/ US cord, Single Pack

รหัสการสั่งซื้อ
BOXNUC7PJYH1
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$197.80

Boxed Intel® NUC Kit, NUC7PJYH, w/ EU cord, Single Pack

รหัสการสั่งซื้อ
BOXNUC7PJYH2
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$197.80

Boxed Intel® NUC Kit, NUC7PJYH, w/ UK cord, Single Pack

รหัสการสั่งซื้อ
BOXNUC7PJYH3
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$197.80

Boxed Intel® NUC Kit, NUC7PJYH, w/ AU cord, Single Pack

รหัสการสั่งซื้อ
BOXNUC7PJYH4
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$197.80

Boxed Intel® NUC Kit, NUC7PJYH, w/ IN cord, Single Pack

รหัสการสั่งซื้อ
BOXNUC7PJYH5
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$197.80

Boxed Intel® NUC Kit, NUC7PJYH, w/ CN cord, Single Pack

รหัสการสั่งซื้อ
BOXNUC7PJYH6

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

961275
PCN | MDDS
961276
PCN | MDDS
961277
PCN | MDDS
961278
PCN | MDDS
961279
PCN | MDDS
961280
PCN | MDDS