ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

961275
PCN | MDDS
961276
PCN | MDDS
961277
PCN | MDDS
961278
PCN | MDDS
961279
PCN | MDDS
961280
PCN | MDDS