ขอแนะนำกลุ่มผลิตภัณฑ์ Intel® Agilex™ ที่ขยายเพิ่มเติม

กลุ่มผลิตภัณฑ์เอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ นำเสนอผลิตภัณฑ์เอฟพีจีเอที่หลากหลายที่ตอบสนองความต้องการลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้อย่างครอบคลุมในทุกภาคส่วนเทคโนโลยี ตั้งแต่ Edge ถึงระบบแบบฝัง การสื่อสารและศูนย์ข้อมูล