เอกสารไวท์เปเปอร์เกี่ยวกับเอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ 5 และเอฟพีจีเอ SoC

เอกสารไวท์เปเปอร์นี้อธิบายคุณสมบัติและความสามารถหลักของเอฟพีจีเอ Intel Agilex 5 และเอฟพีจีเอ SoC ระดับกลาง และความท้าทายในการออกแบบที่อุปกรณ์สามารถจัดการได้ในเซกเมนต์ตลาดที่เฉพาะเจาะจง