อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet I350

อะแดปเตอร์ I350 รองรับความเร็วสูงสุด 1GbE ในการกำหนดค่าแบบพอร์ตคู่หรือ 4 พอร์ตด้วยหัวต่อ RJ45 หรือไฟเบอร์ออปติกแบบ LC ประกอบด้วย Energy Efficient Ethernet (EEE) และ DMA Coalescing เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงาน

อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet I350

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2022*

Intel® Network Adapter Driver for Windows 8.1*

Administrative Tools for Intel® Network Adapters

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2016*

Intel® Network Adapter Driver for Windows® 10

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

Intel® Network Adapter Driver for Microsoft* Windows* 11

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2019*

Intel® Ethernet Product Software Release Notes

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, Preboot Images, and EFI Drivers

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2012 R2*

Intel® Network Adapter Driver for 82575/6, 82580, I350, and I210/211-Based Gigabit Network Connections for Linux*

Intel® Network Adapter Driver for 82575/6 and 82580-Based Gigabit Network Connections under FreeBSD*

Intel® EMA Cloud Start Tool Terraform Scripts

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2008 R2* - Final Release

Intel® Network Adapter Driver for Windows 7* - Final Release

Intel® Ethernet Adapter Drivers for MS-DOS*

Disabling TCP-IPv6 Checksum Offload Capability with Intel® 1/10 GbE Controllers

Intel® Network Adapter Driver for Windows 8* - Final Release