อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet I350

อะแดปเตอร์ I350 รองรับความเร็วสูงสุด 1GbE ในการกำหนดค่าแบบพอร์ตคู่หรือ 4 พอร์ตด้วยหัวต่อ RJ45 หรือไฟเบอร์ออปติกแบบ LC ประกอบด้วย Energy Efficient Ethernet (EEE) และ DMA Coalescing เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงาน

อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet I350

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

สคริปต์ Terraform ของเครื่องมือเริ่มต้นระบบคลาวด์Intel® EMA

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับการเชื่อมต่อ Gigabit ที่ใช้ 82575/6, 82580, I350 และ I210/211 สําหรับ Linux*