อะแดปเตอร์ Gigabit Ethernet (สูงสุด 2.5GbE)

รับคุณสมบัติที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเทคโนโลยีการควบคุมจัดการพลังงานใหม่ พบกับการติดตั้งที่ง่ายดาย พร้อมจำหน่ายทั่วโลก และการสนับสนุนลูกค้าระดับโลก

อะแดปเตอร์ Gigabit Ethernet (สูงสุด 2.5GbE)