อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet I350

อะแดปเตอร์ I350 รองรับความเร็วสูงสุด 1GbE ในการกำหนดค่าแบบพอร์ตคู่หรือ 4 พอร์ตด้วยหัวต่อ RJ45 หรือไฟเบอร์ออปติกแบบ LC ประกอบด้วย Energy Efficient Ethernet (EEE) และ DMA Coalescing เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงาน

อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet I350