โซลูชันไร้สายกับ FPGA

ในโลกที่มีการเชื่อมโยงถึงกัน มี Intel ไว้ไม่ผิดหวัง