แพลตฟอร์ม Intel® FPGA SmartNIC N6000-PL

แพลตฟอร์ม SmartNIC ที่ใช้ Intel® Agilex™ FPGA ประสิทธิภาพสูง ให้การเชื่อมต่อ 2x100GE ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนฮาร์ดแวร์เร่งความเร็วที่ตั้งโปรแกรมได้สำหรับเวิร์กโหลดการสื่อสาร เช่น 4G/5G Virtualized Radio Access Network (vRAN), Virtual Network Functions (VNF) และสื่อระดับมืออาชีพผ่านเครือข่าย IP ที่มีการจัดการ

แพลตฟอร์ม Intel® FPGA SmartNIC N6000-PL