การออกแบบระบบไร้สายเอฟพีจีเอ

การ์ดลูก

ชื่อผลิตภัณฑ์ 

เทคโนโลยี

คอนเน็กเตอร์

ราคา

ผู้ให้บริการ

การ์ด XTS

อินเตอร์เฟซ

HSMC

$140

Terasic

การ์ด GPIO-HSTC

อินเตอร์เฟซ

HSMC

$55

Terasic

ชุดเครื่องมือสื่อสารไร้สายอเนกประสงค์

-

HSMC

$2,800

ระบบย่อย Lime

QuadPHY 10/100/1000

-

HSMC

$395

Nine Ways R&D

TwoPHY 10/100

-

HSMC

$145

Nine Ways R&D