วิทยุ mMIMO ORAN พร้อม Intel® Agilex™ FPGAs

เอกสารข้อมูลชี้ให้เห็นว่าผู้ประกอบระบบสามารถใช้ประโยชน์จาก mMIMO ORAN Enablement Package, กล่องสีขาว และ Intel® Agilex™ 7 FPGAs เพื่อลด TTM และ CAPEX ได้อย่างไร

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้