IP เอฟพีจีเอ Intel® JESD204B

Intel จัดเตรียมอินเทอร์เฟซแบบอนุกรม JESD204B ไว้ในตลาดผ่านผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่เอฟพีจีเอ และ SoC ราคาประหยัดหรือใช้พลังงานต่ำ ไปจนถึงเอฟพีจีเอ และ SoC ประสิทธิภาพสูง JESD204B IP เอฟพีจีเอ Intel® เป็นอินเทอร์เฟซอนุกรมแบบจุดต่อจุดสำหรับตัวแปลสัญญาณดิจิทัลเป็นอะนาล็อก (DAC) หรืออะนาล็อกเป็นดิจิทัล (ADC) เพื่อถ่ายโอนข้อมูลไปยังอุปกรณ์เอฟพีจีเอ

อ่านคู่มือผู้ใช้ JESD204B IP เอฟพีจีเอ Intel® ›

อ่านคู่มือผู้ใช้ตัวอย่างการออกแบบ JESD204B IP Core ›

รับชมวิดีโอเริ่มใช้งานฉบับย่อ JESD204B IP ›

IP เอฟพีจีเอ Intel® JESD204B

JESD204B IP เอฟพีจีเอ Intel® ประกอบด้วย:

 • Media Access Control (MAC)—บล็อก Data Link Layer (DLL) ที่ทำหน้าที่ควบคุมสถานะการเชื่อมต่อและการแทนค่าอักขระ
 • Physical Layer (PHY) — บล็อก Physical Coding Sublayer (PCS) และ Physical Media Attachment (PMA)

ด้วยการใช้งานเลเยอร์การขนส่งข้อมูลเต็มรูปแบบที่ไม่เหมือนใครของเรา วิศวกรออกแบบไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์เอกสารประกอบเพื่อรวมหรือพัฒนาโซลูชันเลเยอร์การขนส่งข้อมูลอีกต่อไป การทดสอบความสามารถในการใช้งานร่วมกันของฮาร์ดแวร์ JESD204B Intellectual Property (IP) เอฟพีจีเอ Intel® Core ของ Intel กับผู้จำหน่ายตัวแปลงสัญญาณอะนาล็อกเป็นดิจิทัล (ADC) และตัวแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นอะนาล็อก (DAC), RFIC, และฟรอนต์แอนด์แบบอะนาล็อกจะช่วยให้คุณออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้นด้วย

คุณสมบัติ

JESD204B IP เอฟพีจีเอ Intel® Core มีคุณสมบัติหลักๆ ให้ดังนี้:

 • อัตราเลนสูงสุด 12.5 Gbps (ที่มีลักษณะและผ่านการรับรองตามมาตรฐานของ JESD204B) และอัตราเลนสูงสุด 19 Gbps สำหรับ Intel® Agilex™ E-tile และสูงสุด 20 Gbps สำหรับ Intel® Agilex™ F-tile (ที่ไม่มีลักษณะและไม่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานของ JESD204B)
 • การกำหนดค่ารันไทม์ใหม่ของพารามิเตอร์ JESD (L, M, F, S, N, K, CS, CF, อัตราข้อมูล)
 • การแบ่งพาร์ทิชันฐานและ PHY เพื่อความสะดวกในการพกพา
 • โหมดการทำงาน Subclass 0 สำหรับความเข้ากันได้ย้อนหลังกับ JESD204A
 • โหมดการทำงาน Subclass 1 และ 2 สำหรับการสนับสนุนเวลาแฝงที่กำหนดได้ระหว่าง ADC/DAC และเอฟพีจีเอ
 • การซิงโครไนซ์หลายอุปกรณ์
 • การจัดตำแหน่งและการตรวจสอบเลนแบบอนุกรม
 • ความสามารถในการปรับแต่งเวลาแฝงใน IP core
 • การแชร์ช่องสัญญาณตัวรับส่งสัญญาณสำหรับเครื่องส่ง (TX) และเครื่องรับ (RX) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจำนวนตัวรับส่งสัญญาณ
 • ตัวอย่างการออกแบบที่ตรวจสอบด้วยฮาร์ดแวร์ซึ่งรวมถึงการออกแบบเลเยอร์การขนส่งข้อมูล

เมตริกคุณภาพ IP

เบื้องต้น

ปีที่ IP เปิดตัวครั้งแรก

2014

รองรับซอฟต์แวร์ Intel Quartus Prime รุ่นล่าสุด

22.2

สถานะ

การผลิต

สินค้าส่งมอบ

สินค้าที่ส่งมอบให้ลูกค้ามีดังต่อไปนี้:

ไฟล์การออกแบบ (ซอร์สโค้ดที่เข้ารหัส หรือ Netlist หลังการสังเคราะห์)

โมเดลการจำลองสำหรับ ModelSim*- Intel FPGA Edition

ข้อจำกัดด้านเวลา และ/หรือเลย์เอาท์

เอกสารที่มีการควบคุมการแก้ไข

ไฟล์ Readme

 

มี

มี

มี

มี (ในคำแนะนำผู้ใช้)

ไม่มี

สินค้าส่งมอบเพิ่มเติมใดๆ ของลูกค้าที่มาพร้อมกับ IP

ไม่ระบุ

การกำหนดพารามิเตอร์ GUI อนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดค่า IP ได้

มี

เปิดใช้งานคอร์ IP สำหรับการสนับสนุนโหมดการประเมินผล IP เอฟพีจีเอ Intel

มี

ภาษาต้นทาง

Verilog และ VHDL (ที่ระดับ Wrapper)

ภาษา Testbench

Verilog

มีไดรเวอร์ซอฟต์แวร์ให้

ไม่มี

การสนับสนุนไดรเวอร์ระบบปฏิบัติการ (OS)

ไม่มี

การปรับใช้

อินเตอร์เฟซสำหรับผู้ใช้

Avalon-ST (Datapath) และ Avalon-MM (CSR)

ข้อมูลเมตา IP-XACT

ไม่มี

การตรวจรับรอง

รองรับการจำลอง

ไม่ระบุ

ตรวจสอบฮาร์ดแวร์แล้ว

มี บนชุดพัฒนาเอฟพีจีเอ Intel

ดำเนินการทดสอบความสอดคล้องตามมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้ว

มี

หากมี มีการทดสอบใดบ้าง

การทดสอบทางไฟฟ้า

หากมี มีอยู่บนอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel ใดบ้าง

Intel Stratix 10, Intel Arria 10, Intel Cyclone 10 GX, Arria V, และ Stratix V

หากมี ระบุวันที่ที่ดำเนินการ

ไม่ระบุ

หากไม่มี นี่มีการวางแผนไว้หรือไม่

ไม่ระบุ

ความสามารถในการใช้งานร่วมกัน

IP Core ได้ผ่านการทดสอบการทำงานร่วมกัน

มี

หากมี มีอยู่บนอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel ใดบ้าง

Intel Stratix 10, Intel Arria 10, Intel Cyclone 10 GX, Arria V, Stratix V

มีรายงานการทำงานร่วมกัน

มี

หมายเหตุ: โมดูลการประเมิน (EVM) TSW14J57 และ TSW14J56 ของ Texas Instruments ได้รับการออกแบบมาโดยใช้เอฟพีจีเอ Intel® Arria® 10 และเอฟพีจีเอ Arria® V ตามลำดับ อุปกรณ์ทั้งหมดจาก Texas Instruments ที่รองรับโดย TSW14J57EVM และ TSW14J56EVM ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องฮาร์ดแวร์แล้วว่าเข้ากันได้กับ JESD204B IP เอฟพีจีเอ Intel®

† ประสิทธิภาพการวัดการทดสอบของส่วนประกอบในการทดสอบเฉพาะในบางระบบ ความแตกต่างในฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือการปรับตั้งค่าอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพที่แท้จริง ให้อ้างถึงแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพื่อประเมินประสิทธิภาพขณะที่คุณเลือกซื้อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลลัพธ์ประสิทธิภาพและการวัดประสิทธิภาพ โปรดดูที่ www.intel.com/benchmarks

Intel และ Quartus เป็นเครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation และบริษัทในสังกัดในสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ