ศูนย์สนับสนุน IP อินเทอร์เฟซหน่วยความจําภายนอก

หน้าการสนับสนุนอินเทอร์เฟซหน่วยความจําภายนอก (EMIF) ให้กระบวนการออกแบบตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นสําหรับ FPGAs Intel

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้