แหล่งข้อมูลการสนับสนุนอุปกรณ์ Intel® FPGA

ตระกูลอุปกรณ์สําหรับผู้สูงอายุ

ลิงก์ไปยังตารางทรัพยากรสนับสนุน

Stratix® IV FPGAs

Stratix® III FPGAs

Arria® II FPGAs

MAX® II CPLD

Cyclone® III FPGAs

Cyclone® II FPGAs

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้