ทรัพยากรสนับสนุนอุปกรณ์ FPGA ® Intel

ครอบครัวอุปกรณ์สําหรับผู้ใหญ่

เชื่อมโยงไปยังตารางทรัพยากรสนับสนุน

สแตรทิกซ์® เอฟพีจีเอ

สแตรทิกซ์® FPGAs III

อาร์เรีย® II เอฟพีกัส

พายุไซโคลน® III FPGAs

พายุไซโคลน® II FPGAs

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้