ไฟล์ Pin-out สําหรับ Intel® FPGAs

Intel® ให้ข้อมูลพินเอาต์ของอุปกรณ์ได้สูงสุดสามรูปแบบ: PDF, XLS และ TXT