ศูนย์สนับสนุน PCI Express* IP Core

ศูนย์สนับสนุน PCI Express* (PCIe*) ให้คําแนะนําในการเลือกการออกแบบ คุณจะพบทรัพยากรที่จัดระเบียบตามหมวดหมู่ที่สอดคล้องกับขั้นตอนการออกแบบระบบ PCIe ตั้งแต่ต้นจนจบ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้