กําหนดนิยามใหม่ให้กับโมเดลธุรกิจแบบดั้งเดิม

Oracle และ Intel ได้ทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมานานกว่า 25 ปีเพื่อนําเสนอโซลูชันระดับองค์กรที่เป็นนวัตกรรม เชื่อถือได้ ปรับขนาดได้ และปลอดภัยให้กับลูกค้าของเรา ในปัจจุบัน เรากําลังทลายขอบเขตของโมเดลธุรกิจแบบดั้งเดิม สร้างความสัมพันธ์ และการร่วมมือกับบริษัทต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของพวกเขา

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้