เลือก Oracle Cloud Infrastructure OCI-BM ปรับประสิทธิภาพอินสแตนซ์ 3.36 ด้วยโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 3 เพื่อเสร็จสิ้นการจําลองพลวัตของไหลได้เร็วขึ้น

Cloud Performance Benchmarks Cloud

763009
2023-01-30
Public