เพิ่มประสิทธิภาพปริมาณงาน Computational Fluid Dynamics ด้วยการเลือกอินสแตนซ์ Bare Metal ของ Oracle Cloud Infrastructure ใหม่

754171
2021-12-26
Public