การจําลอง Speed Fluid Dynamics บนโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ Oracle OCI-BM อินสแตนซ์ที่ปรับประสิทธิภาพใหม่ 3.36 ด้วยโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 3

Cloud Performance Benchmarks Cloud

763015
2022-12-08
Public