คำถามที่พบบ่อย

ในอดีตที่ผ่านมา การใช้ผลิตภัณฑ์หน่วยความจำและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลถูกจำกัดด้วยความหนาแน่น ประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่าย หน่วยความจำแบบคงอยู่เติมเต็มช่องว่างเหล่านั้นตามลำดับชั้น

Native persistence – the ability to store data even when powered off. Large capacities at lower than DRAM prices – With the advent of larger persistent memory capacities, larger datasets can exist closer to the CPU for faster processing, which means greater insights. Higher capacities of Intel® Optane™ persistent memory create a more affordable solution, which is accelerating this industry-wide trend towards real-time data processing. Delivered on the 2nd and 3rd Generation Intel® Xeon® Scalable processors, large memory-bound workloads will have significant performance increase for rapid data processing.

โหมดการทำงาน - หน่วยความจำแบบคงอยู่ Intel® Optane™ มีสองโหมดการทำงาน: โหมดหน่วยความจำ (โหมดหน่วยความจำเหมาะสำหรับความจุหน่วยความจำขนาดใหญ่ และไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันเนื่องจากเป็นหน่วยความจำชั่วคราว) และโหมด App Direct (ให้ความจุหน่วยความจำขนาดใหญ่และช่วยให้แอปพลิเคชันสื่อสารโดยตรงไปยังหน่วยความจำแบบคงอยู่เป็นหน่วยความจำระดับชั้นที่ 2) ด้วยโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน ลูกค้าจึงมีความยืดหยุ่นในการใช้คุณประโยชน์จากหน่วยความจำแบบคงอยู่ Intel® Optane™ ที่รองรับเวิร์คโหลดที่แตกต่างกัน

การเข้ารหัสฮาร์ดแวร์ - หน่วยความจำแบบคงอยู่ Intel® Optane™ มาพร้อมกับการเข้ารหัสฮาร์ดแวร์ AES-256 มาตรฐานอุตสาหกรรม ให้คุณอุ่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณมีความปลอดภัยมากขึ้น คีย์การเข้ารหัสถูกเก็บไว้ในส่วนข้อมูลเมตาการรักษาความปลอดภัยในโมดูลและเข้าถึงได้โดยโปรแกรมควบคุมหน่วยความจำแบบคงอยู่ Intel® Optane™ เท่านั้น ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนหรือกำจัดทิ้งโมดูล ระบบจะลบการเข้ารหัสอย่างปลอดภัย และเขียนทับ DIMM เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูล

แม้ว่าทั้งหน่วยความจำแบบคงอยู่ Intel® Optane™ (PMem) และ Intel® Optane™ SSD จะใช้สื่อหน่วยความจำ Intel® Optane™ เดียวกันแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันอย่างมาก หน่วยความจำแบบคงอยู่ Intel® Optane™ อยู่ในแพ็คเกจ DIMM ทำงานบนบัส DRAM และสามารถใช้ได้ทั้งแบบหน่วยความจำแบบชั่วคราวหรือแบบคงอยู่ ในทางกลับกัน Intel® Optane™ SSD ใช้สำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่อยู่ในโมเดลแพ็คเกจ NAND มาตรฐาน (AIC, M.2, U.2, EDSFF) อยู่บนบัสของ PCIe ที่ใช้โปรเซสเซอร์ NVMe* และคงอยู่ตลอดเวลาเพื่อการจัดเก็บข้อมูล

Intel® Optane™ persistent memory (PMem) has some similarities with DRAM in the following ways: Packaged in DIMMS, resides on the same bus/channels as DRAM, and can act in the same way as DRAM storing volatile data. Where Intel® Optane™ persistent memory (PMem) differs with DRAM is that it offers many new and exciting features. PMem comes in much higher capacities than traditional DRAM. PMem modules come in 128GB, 256GB and 512GB capacities, vastly larger than DRAM modules that typically range from 16GB to 64GB, though larger DRAM capacities exist. PMem also can operate in a persistent mode storing data even without power applied to the module and comes with built-in hardware encryption to help keep data at rest secure. The TCO of PMem is greatly improved compared to DRAM on a cost per GB basis and the ability to increase the capacity to beyond DRAM’s capabilities.