ปรับขยายประสิทธิภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย CapEx โดยการเรียกใช้เวิร์คโหลด Ansys Fluent บนโครงสร้างพื้นฐานของคลาวด์ Oracle ที่มี Intel Xeon โปรเซสเซอร์

755916
2021-12-26
Public