ขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานของคลาวด์ Oracle ร่วมมือกับโปรเซสเซอร์ Intel Xeon เพื่อมอบสภาพแวดล้อมการประมวลผลประสิทธิภาพสูงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในสถานที่

756509
2021-12-26
Public