ลดต้นทุนฮาร์ดแวร์และการบํารุงรักษาโดยไม่ลดประสิทธิภาพด้วยการเรียกใช้เวิร์คโหลด OpenFOAM บนโครงสร้างพื้นฐานของคลาวด์ Oracle ที่มีโปรเซสเซอร์ Intel Xeon

752578
2021-12-26
Public